Translation status

Strings53
18.9% Translate
Words747
39.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 1 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
backup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 2 Translate
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
paging
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
queues
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sipsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
calendar
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
0.4% 0.1% 0.0% 0 2 Translate
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
daynight
5.5% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
firewall
6.5% 6.6% 0.0% 3 0 Translate
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
manager
100.0% 100.0% 0.0% 4 0 Translate
digium_phones
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
framework
24.9% 18.5% 0.0% 11 0 Translate
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
campon
21.1% 3.0% 0.0% 2 0 Translate
digiumaddoninstaller
50.0% 33.3% 0.0% 0 0 Translate
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
directory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
certman
1.0% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
cidlookup
2.4% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
disa
2.3% 0.3% 0.0% 0 0 Translate
conferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
contactmanager
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
customappsreg
4.3% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
miscapps
3.4% 0.8% 0.0% 0 0 Translate
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
dundicheck
8.3% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
pinsets
5.4% 5.1% 0.0% 0 0 Translate
miscdests
4.2% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
parking
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
motif
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
queueprio
4.8% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
phonebook
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
superfecta
9.9% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
timeconditons
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
voicemail
11.5% 4.7% 0.0% 2 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
xmpp
12.8% 12.3% 0.0% 0 0 Translate
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators https://wiki.freepbx.org/display/FOP/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository http://git.freepbx.org/scm/freepbx/iaxsettings.git
Repository branch master 370db99
Repository with Weblate translations http://*/git/freepbx/iaxsettings/
Translation file i18n/pl/LC_MESSAGES/iaxsettings.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes FreePBX/iaxsettings - Polish
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: odrzucenie opóźnienia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przed atakami typu brute-force na hasło, włącz tę opcję, co opóźni wysłanie odrzucenia uwierzytelnienia dla REGREQ lub AUTHREP, jeśli hasło zostało utworzone.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: priorytet kodowania. Steruje negocjacją kodeka przychodzącego połączenia IAX. Ta opcja jest dziedziczona dla wszystkich jednostek użytkownika. Można go również zdefiniować osobno dla każdej jednostki użytkownika, co zastąpi ustawienie tutaj. Prawidłowe wartości to:<br />host — uwzględnij preferowaną kolejność hosta przed kolejnością osoby dzwoniącej.<br />caller — uwzględnij preferowaną kolejność osób dzwoniących przed kolejnością hosta.<br /> wyłączone — wyłącz uwzględnianie preferencji kodeków całkowicie. (jest to oryginalne zachowanie przed dodaniem preferencji)<br />reqonly - To samo, co wyłączone, tylko nie uwzględnia możliwości, jeśli żądany format nie jest dostępny. Połączenie zostanie zaakceptowane tylko wtedy, gdy żądany format będzie dostępny.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: bindport. Lokalny przychodzący port UDP, z którym Asterisk będzie się łączyć i nasłuchiwać komunikatów IAX. Standardowy port IAX to 4569. Zaleca się pozostawienie tego pola pustego.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: bindaddr. Adres IP na którym będzie nasłuchiwać połączeń na wskazanym porcie. Jeśli ustawione jest na 0.0.0.0, Asterisk będzie nasłuchiwać na wszystkich adresach. Aby powiązać z wieloma adresami IP lub portami, użyj innych pól „Ustawienia IAX”, w których możesz wprowadzić ustawienia takie jak:<br /> bindaddr=192.168.10.100:4555.<br /> Zalecamy pozostawienie tego pola jako puste.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: przepustowość. Określ przepustowość niską, średnią lub wysoką, aby kontrolować które kodeki są używane.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Ustawienia IAX
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Dodaj pole
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
%s musi stanowić nieujemną liczbę całkowitą
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Jeśli wyczyścisz każdy kodek kodeki, a następnie dodasz je pojedynczo, przedkładając (rozpatrując, oceniając) każdy dodatek, zostaną dodane w kolejności, która ma wpływ na priorytet kodeka.
Browse all translation changes

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Statistics

Percent Strings Words
Total 53 747
Translated 18.9% 10 291
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 15, 2023, 8:05 a.m.
Last author Szymon Wysokinski

Activity in last 30 days

Activity in last year