Translation status

Strings23
100.0% Translate
Words172
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 1 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
backup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 2 Translate
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
paging
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
queues
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sipsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
findmefollow
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
calendar
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
0.4% 0.1% 0.0% 0 2 Translate
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
daynight
5.5% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
firewall
6.5% 6.6% 0.0% 3 0 Translate
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
manager
1.7% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
digium_phones
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
framework
14.5% 12.4% 0.0% 3 0 Translate
outroutemsg
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
campon
21.1% 3.0% 0.0% 2 0 Translate
digiumaddoninstaller
50.0% 33.3% 0.0% 0 0 Translate
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
fw_langpacks
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
directory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
certman
0.5% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
cidlookup
2.4% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
disa
2.3% 0.3% 0.0% 0 0 Translate
conferences
26.8% 10.9% 0.0% 0 0 Translate
contactmanager
15.5% 10.1% 0.0% 0 0 Translate
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
customappsreg
4.3% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
hotelwakeup
4.3% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
miscapps
3.4% 0.8% 0.0% 0 0 Translate
cxpanel
3.1% 0.3% 0.0% 0 0 Translate
dundicheck
8.3% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
iaxsettings
1.9% 0.3% 0.0% 0 0 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
extensionsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
pinsets
5.4% 5.1% 0.0% 0 0 Translate
miscdests
4.2% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
parking
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ringgroups
16.4% 6.5% 0.0% 0 0 Translate
logfiles
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
motif
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
music
3.2% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
queueprio
4.8% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
phonebook
5.1% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
recordings
4.1% 1.6% 0.0% 0 0 Translate
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
superfecta
8.9% 0.8% 0.0% 0 0 Translate
timeconditons
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
vmblast
44.2% 39.2% 0.0% 0 0 Translate
voicemail
0.3% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
webrtc
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
xmpp
2.3% 0.5% 0.0% 0 0 Translate
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators https://wiki.freepbx.org/display/FOP/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository http://git.freepbx.org/scm/freepbx/ttsengines.git
Repository branch master 573a5ad
Repository with Weblate translations http://*/git/freepbx/ttsengines/
Translation file i18n/pl/LC_MESSAGES/ttsengines.po
When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes FreePBX/ttsengines - Polish
6 days ago Szymon Wysokinski Translation changed FreePBX/ttsengines - Polish
WyślZatwijerdź
2 weeks ago Szymon Wysokinski Committed changes FreePBX/ttsengines - Polish
2 weeks ago Szymon Wysokinski Translation completed FreePBX/ttsengines - Polish
2 weeks ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/ttsengines - Polish
Wprowadzona nazwa zostanie wyświetlona w polu rozwijanym na stronie zamiany tekstu na mowę, dzięki temu możesz wybrać silnik, którym chcesz odtworzyć tekst.
2 weeks ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/ttsengines - Polish
Pełna ścieżka do pliku binarnego silnika zamiany tekstu na mowę. Na przykład: /usr/sbin/magic_speech_engine.
2 weeks ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/ttsengines - Polish
Silnik zamiany tekstu na mowę:
2 weeks ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/ttsengines - Polish
Silniki zamiany tekstu na mowę
2 weeks ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/ttsengines - Polish
Silniki zamiany tekstu na mowę
2 weeks ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/ttsengines - Polish
Podaj prawidłową ścieżkę silnika.
Browse all translation changes

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Statistics

Percent Strings Words
Total 23 172
Translated 100.0% 23 172
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 27, 2023, 11:49 p.m.
Last author Szymon Wysokinski

Activity in last 30 days

Activity in last year