Language Translated Words Review Checks Suggestions
Bulgarian
1.9% 0.8% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Simplified)
43.4% 7.0% 0.0% 4 0 Translate
French
18.9% 2.3% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Hebrew
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese
79.2% 95.3% 0.0% 9 2 Translate
Polish
18.9% 39.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
96.2% 99.2% 0.0% 2 5 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
71.7% 89.7% 0.0% 5 0 Translate
Vietnamese
96.2% 99.2% 0.0% 2 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators https://wiki.freepbx.org/display/FOP/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository http://git.freepbx.org/scm/freepbx/iaxsettings.git
Repository branch master 370db99
Repository with Weblate translations http://*/git/freepbx/iaxsettings/
Number of strings 636
Number of words 8964
Number of languages 12
Number of source strings 53
Number of source words 747

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

When User Action Detail Object
7 months ago None Pushed changes FreePBX/iaxsettings
7 months ago None Committed changes FreePBX/iaxsettings - Polish
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: odrzucenie opóźnienia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przed atakami typu brute-force na hasło, włącz tę opcję, co opóźni wysłanie odrzucenia uwierzytelnienia dla REGREQ lub AUTHREP, jeśli hasło zostało utworzone.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: priorytet kodowania. Steruje negocjacją kodeka przychodzącego połączenia IAX. Ta opcja jest dziedziczona dla wszystkich jednostek użytkownika. Można go również zdefiniować osobno dla każdej jednostki użytkownika, co zastąpi ustawienie tutaj. Prawidłowe wartości to:<br />host — uwzględnij preferowaną kolejność hosta przed kolejnością osoby dzwoniącej.<br />caller — uwzględnij preferowaną kolejność osób dzwoniących przed kolejnością hosta.<br /> wyłączone — wyłącz uwzględnianie preferencji kodeków całkowicie. (jest to oryginalne zachowanie przed dodaniem preferencji)<br />reqonly - To samo, co wyłączone, tylko nie uwzględnia możliwości, jeśli żądany format nie jest dostępny. Połączenie zostanie zaakceptowane tylko wtedy, gdy żądany format będzie dostępny.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: bindport. Lokalny przychodzący port UDP, z którym Asterisk będzie się łączyć i nasłuchiwać komunikatów IAX. Standardowy port IAX to 4569. Zaleca się pozostawienie tego pola pustego.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: bindaddr. Adres IP na którym będzie nasłuchiwać połączeń na wskazanym porcie. Jeśli ustawione jest na 0.0.0.0, Asterisk będzie nasłuchiwać na wszystkich adresach. Aby powiązać z wieloma adresami IP lub portami, użyj innych pól „Ustawienia IAX”, w których możesz wprowadzić ustawienia takie jak:<br /> bindaddr=192.168.10.100:4555.<br /> Zalecamy pozostawienie tego pola jako puste.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Asterisk: przepustowość. Określ przepustowość niską, średnią lub wysoką, aby kontrolować które kodeki są używane.
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Ustawienia IAX
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
Dodaj pole
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/iaxsettings - Polish
%s musi stanowić nieujemną liczbę całkowitą
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year