Translation status

Strings28
100.0% Translate
Words187
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 0 1 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 1 Translate
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 1 Translate
backup
82.5% 72.5% 1.2% 0 11 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callback
73.3% 57.6% 0.0% 0 3 Translate
fax
47.5% 22.3% 0.0% 0 1 Translate
paging
65.9% 33.4% 0.0% 0 2 Translate
queues
2.8% 2.5% 0.0% 0 4 Translate
sipsettings
48.8% 52.5% 0.0% 1 1 Translate
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 2 Translate
userman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
calendar
56.7% 50.4% 0.0% 0 1 Translate
callrecording
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators https://wiki.freepbx.org/display/FOP/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository http://git.freepbx.org/scm/freepbx/callforward.git
Repository branch master b8507c9
Repository with Weblate translations http://*/git/freepbx/callforward/
Translation file i18n/pl/LC_MESSAGES/callforward.po
When User Action Detail Object
6 months ago Klemens Starybrat Committed changes FreePBX/callforward - Polish
6 months ago Klemens Starybrat Translation completed FreePBX/callforward - Polish
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Bezwarunkowe
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Niedostępny
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Moduł przekierowywania połączeń zapewnia kody funkcji do przekierowywania połączeń. Przekazywanie połączeń służy do przekazywania połączeń od jednego użytkownika do drugiego w oparciu o takie warunki, jak zajętość, niedostępność i brak odpowiedzi.
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Sekundy
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Liczba sekund do dzwonienia przed przejściem do poczty głosowej lub innych miejsc docelowych, które mogą być skonfigurowane przez administratora na tym koncie. Ustawienie Zawsze będzie dzwonić na numer docelowy przekierowania, dopóki nie zostanie odebrany lub dzwoniący się nie rozłączy. Ustawienie domyślne będzie wykorzystywać wartość ustawioną w opcji Czas dzwonka. Twoje ustawienie tutaj zostanie wymuszone na Zawsze, jeśli nie ma poczty głosowej ani alternatywnego miejsca docelowego, do którego można skierować połączenie.
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Włączone
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Wyłączone
6 months ago Klemens Starybrat New translation FreePBX/callforward - Polish
Domyślne
Browse all translation changes

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Statistics

Percent Strings Words
Total 28 187
Translated 100.0% 28 187
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 21, 2023, 2:38 p.m.
Last author Klemens Starybrat

Activity in last 30 days

Activity in last year