Translation status

Strings247
100.0% Translate
Words3675
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 1 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
backup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 2 Translate
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
paging
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sipsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
calendar
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
0.4% 0.1% 0.0% 0 2 Translate
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
daynight
5.5% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
firewall
6.5% 6.6% 0.0% 3 0 Translate
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
manager
100.0% 100.0% 0.0% 4 0 Translate
digium_phones
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
framework
24.9% 18.5% 0.0% 11 0 Translate
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
campon
21.1% 3.0% 0.0% 2 0 Translate
digiumaddoninstaller
50.0% 33.3% 0.0% 0 0 Translate
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
directory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
certman
1.0% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
cidlookup
2.4% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
disa
2.3% 0.3% 0.0% 0 0 Translate
conferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
contactmanager
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
customappsreg
4.3% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
miscapps
3.4% 0.8% 0.0% 0 0 Translate
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
dundicheck
8.3% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
iaxsettings
18.9% 39.0% 0.0% 0 0 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
pinsets
5.4% 5.1% 0.0% 0 0 Translate
miscdests
4.2% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
parking
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
motif
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
queueprio
4.8% 0.6% 0.0% 0 0 Translate
phonebook
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
superfecta
9.9% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
timeconditons
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
voicemail
11.5% 4.7% 0.0% 2 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
xmpp
12.8% 12.3% 0.0% 0 0 Translate
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators https://wiki.freepbx.org/display/FOP/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository http://git.freepbx.org/scm/freepbx/queues.git
Repository branch master de4c1df
Repository with Weblate translations http://*/git/freepbx/queues/
Translation file i18n/pl_PL/LC_MESSAGES/queues.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes FreePBX/queues - Polish
7 months ago Szymon Wysokinski Translation changed FreePBX/queues - Polish
AkcjeDziałania
7 months ago None Committed changes FreePBX/queues - Polish
7 months ago Szymon Wysokinski Translation changed FreePBX/queues - Polish
LStracooseny
7 months ago Szymon Wysokinski Translation changed FreePBX/queues - Polish
MeDomberyślny Sstatus Evzdarzentia Defczłonkault
7 months ago Szymon Wysokinski Translation changed FreePBX/queues - Polish
Statusu zdarzenia członka
7 months ago Szymon Wysokinski Translation changed FreePBX/queues - Polish
Member Statusu Evzdarzentia członka
7 months ago Szymon Wysokinski Committed changes FreePBX/queues - Polish
7 months ago Szymon Wysokinski Translation completed FreePBX/queues - Polish
7 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/queues - Polish
Po ustawieniu opcji "Tak" agenci, którzy korzystają z zajętego telefonu, zostaną pominięci tak, jakby linia wracała zajęta. Oznacza to, że połączenie oczekujące lub telefony wieloliniowe nie będą prezentowane z połączeniem, a w różnych strategiach dzwonienia w stylu polowania zostanie podjęta próba połączenia do następnego agenta. <br /> Po ustawieniu na "Tak + (ringinuse=no)" w konfiguracji kolejki "ringinuse=no" jest ustawiana dla tej kolejki, oprócz monitorowania stanu urządzenia (telefonu). Powoduje to, że kolejka śledzi agentów zdalnych (agentów, którzy są zdalnym telefonem PSTN, wywoływanych za pośrednictwem funkcji Follow-Me i w inny sposób), a także agentów podłączonych do centrali PBX, więc kolejka nie będzie próbowała wysłać kolejnego połączenia, jeśli są już w trakcie połączenia z dowolnej kolejki. <br /> Po ustawieniu na 'Tylko wywołania kolejki (ringinuse=no)' flaga konfiguracji kolejki 'ringinuse=no' jest również ustawiona dla tej kolejki, ale stan urządzenia lokalnie podłączonych agentów nie jest monitorowany. Zachowanie polega na ograniczeniu agenta należącego do co najmniej jednej kolejki do jednego wywołania kolejki. Jeśli są one zajęte przez inne połączenia, takie jak zainicjowane połączenia wychodzące, kolejka uzna je za dostępne i zadzwoni, ponieważ stan urządzenia nie jest monitorowany za pomocą tej opcji. <br /><br />UWAGA: Podczas korzystania z ustawień, które ustawiają flagę "ringinuse=no", występuje NEGATYWNY efekt uboczny. Agent, który przekaże wywołanie w kolejce, pozostanie niedostępny w żadnej kolejce, dopóki to połączenie nie zostanie zakończone, ponieważ połączenie nadal jest wyświetlane w kolejce jako "nieużywane", CHYBA że "Ograniczenia agenta" są ustawione na "Tylko numery wewnętrzne".
Browse all translation changes

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Statistics

Percent Strings Words
Total 247 3675
Translated 100.0% 247 3675
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 17, 2023, 2:04 p.m.
Last author Szymon Wysokinski

Activity in last 30 days

Activity in last year