Project Translated Words
FreePBX
55.0%
46.1%
FreePBX Commercial
8.1%
6.7%
Sangoma Phones
100.0%
100.0%
Language code pl
Text direction Left to right
82 Plural: Default plural
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural equation n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes FreePBX/voicemail - Polish
4 months ago None Committed changes FreePBX/superfecta - Polish
4 months ago None Committed changes FreePBX/framework - Polish
4 months ago None Committed changes FreePBX/contactmanager - Polish
4 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/voicemail - Polish
Usuń wiadomość w przypadku zajętości
4 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/voicemail - Polish
Usuń wszystkie powitania dla braku dostępności
4 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/voicemail - Polish
Usuń wszystkie tymczasowe powitania
4 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/voicemail - Polish
Usuń
4 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/voicemail - Polish
Twórz wskazówki poczty głosowej
4 months ago Szymon Wysokinski New translation FreePBX/voicemail - Polish
Timeout zamknięcia
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year