Source Translation
extension numer wewnętrzny
From Od
ring group grupa wywołań
User Control Panel Panel Sterowania Użytkownika
User Manager Menedżer Użytkowników
When User Action Detail Object
5 months ago Szymon Wysokinski Glossary added FreePBX/Polish
Od
a year ago Klemens Starybrat Glossary added FreePBX/Polish
grupa wywołań
a year ago Klemens Starybrat Glossary added FreePBX/Polish
Panel Sterowania Użytkownika
a year ago Klemens Starybrat Glossary added FreePBX/Polish
Menedżer Użytkowników
a year ago Klemens Starybrat Glossary added FreePBX/Polish
numer wewnętrzny
Browse all glossary changes