Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Bulgarian (bg_BG)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
French (fr_FR)
47.3% 20.6% 0.0% 1 0 Translate
German (de_DE)
5.2% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
Hebrew (he_IL)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese (ja_JP)
100.0% 100.0% 0.0% 5 0
Persian (Iran)
89.4% 86.9% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Russian (ru_RU)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Simplified Chinese
78.9% 47.8% 0.0% 3 0 Translate
Spanish (es_ES)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Swedish (sv_SE)
63.1% 36.9% 0.0% 1 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
6 days ago None Commited changes FreePBX/weakpasswords - German
6 days ago Nils New translation FreePBX/weakpasswords - German
Name
2 months ago Nils Resource update FreePBX/weakpasswords - German
2 months ago None Commited changes FreePBX/weakpasswords - German
7 months ago None Commited changes FreePBX/weakpasswords - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/weakpasswords - Vietnamese
Các máy nhánh/ trung kế có mã bảo mật yếu
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/weakpasswords - Vietnamese
Máy nhánh/ trung kế có mã bảo mật yếu
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/weakpasswords - Vietnamese
Cảnh bảo: Việc sử dụng các mật khẩu yếu cho SIP/IAX có thể gây hại cho hệ thống này dẫn đến việc các dịch vụ điện thoại bị đánh cắp. Bạn nên thay đổi các thiết bị được báo cáo và các trung kế bằng cách sử dụng các mã bảo mật mạnh.
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/weakpasswords - Vietnamese
Mô đun này phát hiện các mã bảo mật yếu của SIP và theo đó để cài đặt các thông báo bảo mật
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/weakpasswords - Vietnamese
Mã bảo mật giống như thiết bị
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year