Translate

Call Screening:
SourceTranslationState
103
Unavailable:
Niet beschikbaar:
104
Busy:
Bezet:
105
Phone Features for %s (%s)
Telefoon opties voor %s (%s)
106
Call forward number not changed
Doorstuurnummer niet gewijzigd
107
Number %s must contain dial numbers (characters like '(', '-', and ')' are ok)
Nummer %s moet de volgende karakters bevatten (bijvoorbeeld '(', '-', and ')' zijn goed)
108
Call Screening:
Oproep Screening:
109
Call Screening requires external callers to say their name, which will be played back to the user and allow the user to accept or reject the call. Screening with memory only verifies a caller for their caller-id once. Screening without memory always requires a caller to say their name. Either mode will always announce the caller based on the last introduction saved with that callerid. If any user on the system uses the memory option, when that user is called, the caller will be required to re-introduce themselves and all users on the system will have that new introduction associated with the caller's CallerId.
Oproep screening vereist externe bellers om hun naam te zeggen, welke zal worden terug gespeeld naar de beller en staat de beller toe het gesprek te weigeren of accepteren.Screening met geheugen controleert de beller eenmalig. Screening zonder geheugen vereist steeds een beller om hun naam te zeggen. Ofwel zal de beller aankondigen op basis van het de laatst opgeslagen introductie met dat callerid. Als een beller op het systeem gebruikt maakt van de geheugen optie, wanneer de gebruiker is aangeroepen, zal de beller verplicht worden zich opnieuw voor te stellen en alle gebruikers op het systeem zullen die introductie krijgen bij de bellers CallerId.
110
Disable
Uitschakelen
111
Screen Caller: No Memory
Scherm beller: Geen geheugen
112
Screen Caller: Memory
Scherm beller: geheugen
113
Attach voicemail to email
Voeg voicemail bijlage toe aan e-mail

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
modules/phonefeatures.module:422
Source string age
3 years ago
Translation file
htdocs_ari/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/ari.po, translation unit 108
String priority
Medium