Translate

Voicemail
SourceTranslationState
197
Enter an alternate number here, then change your personal voicemail greeting to let callers know to press 1 to reach that number. <br/><br/>If you'd like to use your Follow Me List, check "Send to Follow Me" and disable Follow Me above.
Voer hier een ander nummer in, verander dan uw persoonlijke voicemai begroeting zodat bellers weten dat ze optie 1 moeten toesten voor dat nummer. <br/><br/>Als u gebruik wilt maken van uw Volg mij lijst, selecteer "Stuur naar Volg mij" en schakel Volg mij hierboven uit.
198
Send to Follow-Me
Stuur naar Volg-mij
199
Press 2:
Toets 2:
200
Use any extensions, ringgroups, queues or external numbers. <br/><br/>Remember to re-record your personal voicemail greeting and include instructions. Run a test to make sure that the number is functional.
Gebruik extensies, ringgroepen, wachtrijen of externe nummers. <br/><br/>Vergeet niet om uw persoonlijke voicemail begroeting opnieuw op te nemen en laat indien nodig instructies achter. Test dit alvorens toe te passen.
201
VmX Locator&#8482; Settings for %s (%s)
VmX Locator; instellingen voor %s (%s)
202
Voicemail
Voicemail
203
A folder must be selected before the message can be moved.
Een map moet geselecteerd zijn voordat het bericht verplaatst kan worden.
204
One or more messages must be selected before clicking move_to.
Een of meer berichten moeten geselecteerd zijn alvorens verplaats naar te klikken.
205
An extension must be selected before the message can be forwarded.
Een extensie moet geselecteerd zijn voor het bericht doorgestuurd kan worden.
206
One or more messages must be selected before clicking forward_to.
Een of meer berichten moeten geselecteerd zijn alvorens doorsturen naar te klikken.
207
You must enter one or more email addresses (comma-separated) before clicking email_to.
U moet een of meer e-mail adressen ingeven (komma gescheiden) alvorens e-mail naar te klikken.

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
modules/voicemail.module:51
Source string age
3 years ago
Translation file
htdocs_ari/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/ari.po, translation unit 202
String priority
Medium