Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Bulgarian (bg_BG)
57.8% 47.2% 0.0% 0 0 Translate
French (fr_FR)
57.8% 41.5% 0.0% 0 0 Translate
German (de_DE)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Hebrew (he_IL)
36.8% 31.6% 0.0% 2 0 Translate
Italian (it_IT)
47.3% 38.6% 0.0% 0 0 Translate
Japanese (ja_JP)
57.8% 47.2% 0.0% 2 1 Translate
Persian (Iran)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Russian (ru_RU)
57.8% 47.2% 0.0% 0 0 Translate
Simplified Chinese
47.3% 38.6% 0.0% 0 0 Translate
Spanish (es_ES)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Swedish (sv_SE)
52.6% 46.9% 0.0% 1 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
7 months ago None Commited changes FreePBX/irc - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Vì IRC là một phương tiện quốc tế chưa kiểm duyệt cho nên %s, Sangoma, Inc hay các bên nào khác sẽ không thể chịu trách nhiệm cho các hành động hay hành vi của những người khác trên mạng
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Vì IRC là một phương tiện quốc tế chưa kiểm duyệt, %s, Sangoma, Inc hay các bên nào khác sẽ không thể chịu trách nhiệm cho các hành động hay hành vi của những người khác trên mạng
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Vì IRC là một phương tiện quốc tế chưa kiểm duyệt, %s, Sangoma, Inc hay các bên nào khác sẽ không thể chịu trách nhiệm cho các hành động hay hành vi của những người khác trên mạng.
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Phân phối Linux của bạn:
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Khi kết nối, bạn sẽ được tự động đặt tên là 'FreePBX' và một số ngẫu nhiên gồm 4 chữ số, ví dụ FreePBX3486.
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Khi bạn kết nối với IRC, để tìm kiếm hỗ trợ, máy khách IRC sẽ tự động gửi các thông tin sau đến tất cả mọi người trong kênh #freepbx:
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Mô đun này cho phép bạn kết nối với mạng IRC nơi nhà phát triển và người dùng trò chyện với nhau. Bạn có thể trực tiếp trò chuyện với nhà phát triển nếu bạn gặp vấn đề
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Không được phép lăng mạ, gọi tên, quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào như các hành vi khiếm nhã, xúc phạm, khiêu dâm,... Xem bên dưới để biết thêm thông tin.
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Nếu bạn muốn thay đổi tên này thành nickname bình thường, bạn có thể đánh '<b>/nick yournickname</b>', và nick của bạn sẽ được thay đổi. Đây là kênh chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Anh. Rất lấy làm tiếc.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year